Chính phủ Nga hỗ trợ ngành công nghiệp than

17.06.2020
Thủ tướng Nga Mishustin vừa phê duyệt Chương trình phát triển công nghệ than LB Nga đến năm 2035 với mục tiêu trọng tâm là tăng trưởng sản lượng khai thác than từ 439,3 triệu tấn (năm 2018) lên 485-668 triệu tấn vào năm 2035. Chương trình sẽ xem xét đổi mới khai thác và xây dựng các vùng nguyên liệu mới tại các khu vực Kuzbass, tỉnh Rostov, khu vực Viễn Đông và Đông Siberia; đồng bộ hóa phát triển cơ sở hạ tầng vận tải đường sắt và cảng nội địa, cảng biển để đáp ứng nguồn cung cho xuất khẩu; xem xét bổ sung trợ cấp đối với các công nhân ngành than đã nghỉ hưu hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
+ Chương trình sẽ được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 đến năm 2025: tập trung tái trang bị kỹ thuật, tăng cường độ sản xuất, làm giàu than, giảm tỷ lệ tai nạn lao động và triển khai cá dự án cơ sở hạ tầng. Giai đoạn 2 từ năm 2025 đến năm 2030: tái cấu trúc ngành công nghiệp và hình thành các trung tâm khai thác mới; loại bỏ các hạn chế trong vận chuyển than đến các thị trường tiêu thụ. Giai đoạn 3 từ năm 2030 đến năm 2035: tăng năng suất lao động, triển khai các dự án thí điểm xử lý than sâu, đạt các tiêu chuẩn môi trường của thế giới.