Năng lượng 25/08/2022

THỊ TRƯỜNG Các thành viên chủ đạo OPEC+ (KSA, LB Nga) sẽ sớm bắt tay vào xây dựng thỏa thuận mới cho giai đoạn sau năm 2022, và vẫn như trước đây, liên minh...