Новости

RSS
Ấn Độ triển khai điện NLTT lên đến 450 GW vào 2030
13 June 2021 / Năng lượng
Báo cáo mới đây của Hội đồng năng lượng gió toàn cầu GWEC và Tổ chức MEC Intelligence cho biết, lĩnh vực điện gió của Ấn Độ đang nỗ lực kết hợp với lĩnh vực điện mặt trời nhằm thoát khỏi tình trạng sụt giảm đầu tư do đại dịch.

Работа

Вакансии